Caleche Sociable

Barouche, Sociable, Caleche, Vis-a-Vis to cztery powozy dla transportu 4 osób siedzących vis-a-vis. Różnią się standardem od super luksusowej Barouche z rozworą i ośmioma resorami, która jest do dziś użytkowana w Szwecji dla wizyty na zamku każdego nowego ambasadora z listami uwierzytelniającymi, do zwykłej Vis-a-Vis z jednym lub dwoma dachami.

Barouche do zaprzęgu a la Daumont znajduje się w kolekcji hrabiów Potockich w Łańcucie.

Sociable to już powóz nieco mniej luksusowy, bez rozwory, bez galowego czapraka.

Caleche to powóz zwykle z jednym dachem, za wyjątkiem tzw. Reise Caleche, czyli podróżnej Caleche z demontowanym, przeszklonym przodem, jak powóz znajdujący się w Kórniku.

Vis-a-Vis to najniższy w tej hierarchii powóz, z jednym lub dwoma dachami i drzwiami bez okien.

barouche-sociable-caleche

20. Caleche C Springs

Vis-a-Vis