Jak wyremontować bryczkę konną?

Spis treści

Powozy konne i bryczki to w większości przypadków zabytkowe pojazdy, które od dawna nie były użytkowane i którym należy się solidny remont. Oczywiście do dziś można trafić (zwłaszcza na wsiach) na osoby, które nadal używają wozów zaprzężonych w konie jako środka transportu. Jednak nie ma w nich ani krzty dawnego romantyzmu, który towarzyszył pięknym pojazdom z przełomu XIX i XX wieku. Starsze egzemplarze zdarzają się rzadko i zazwyczaj są w jeszcze gorszym stanie. Jednak odnalezienie oryginalnego barokowego powozu, to zawsze sensacja warta odnotowania. Częściej jednak trafia się na współczesne repliki dawnych pojazdów.

Renowacja powozów konnych wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej ich budowy, detali konstrukcyjnych, a przede wszystkim materiałów, z których były wykonane. Remontując bryczki i powozy konne staramy się zawsze dotrzeć do materiałów identycznych jak te, z których pierwotnie wykonano oryginalne elementy. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, jednak wiedza na temat materiałów historycznych i praktyka renowacyjna pozwalają nam na takie dobranie rozwiązań, które będą najbliższe oryginałowi.

Jak wygląda procedura w przypadku renowacji powozu?

Z zapytaniem dotyczącym możliwości renowacji powozu oraz kosztów takiej operacji może się do nas zwrócić każdy. Oczywiście istotne jest, aby osoba zlecająca remont była właścicielem lub prawnym pełnomocnikiem właściciela takiego pojazdu. Jest to szczególnie istotne w przypadku zabytków, które podlegają ochronie prawnej. Wstępna ekspertyza i wycena odbywa się na podstawie zdjęć przesłanych przez zlecającego. Muszą one być wykonane w taki sposób, aby pozwolić na ocenienie zniszczeń dokonanych przez ludzi, czas i warunki atmosferyczne.

Po omówieniu z klientem wstępnego zakresu renowacji i akceptacji kosztorysu następuje przekazanie pojazdu do warsztatu, gdzie w pierwszej kolejności dokonujemy dokładniejszych oględzin. Mogą one wpłynąć na ostateczny koszt renowacji, dlatego również na tym etapie istotny jest stały kontakt ze zleceniodawcą. Zależy nam na tym, aby nasi klienci dobrze rozumieli jakie czynności należy wykonać w celu przywrócenia pojazdu do dawnej świetności. Dlatego na każdym etapie prac informujemy o tym, co zostało już zrobione i jakie naprawy są jeszcze konieczne.